Miasmatisch dynamische methode

Bij de miasmathisch dynamische methode van Dr. Alfonso Masi Elizalde wordt ervan uitgegaan dat de susceptibiliteit of basisgevoeligheid van elke mens een onbewust diep verlies is van één van de “Goddelijke” eigenschappen.
Hierdoor ontstaat een onbewust verlangen om dit terug te winnen.

Het conflict tussen het niet aanvaarden van het bezitten van het menselijke equivalent en het verlangen naar deze verloren perfecte eigenschap is de Primaire Psora en is de basis van de diepe chronische ziekte.
Deze Primaire Psora vertaalt zich in de Secondaire Psora, die de projectie is van het innerlijk conflict naar het milieu van de persoon.
En als verdedigingsreactie om ermee te kunnen leven ontstaat de Tertiaire Psora, die een fase van hyperreactie (teveel, compensatie, dominantie) kan vertonen of een fase van hyporeactie (te weinig, decompensatie, vlucht).

Volgens Masi zijn er dus 3 dynamische onderdelen van één miasme, nl de Psora.

Deze methode geeft een hogere dimensie aan de unitaire homeopathie en het ziektebeeld van de patiënt.